اقتصادی » 7 هزار تومان؛ افزایش قیمت طلا در هفته گذشته


اقتصادی

68.52 و قیمت به 957.60 دلار (0.24%) 0.02 70.47 (گالن) نفت 0.05 نفت بنزین پالادیوم تغییر? انس 2.728 پلاتین شاخص (0.05%) 2.30 انس (0.16%) آتی نفت سبک (0.07%) 0.004 گازوئیل قیمت تغییر? 73.72 93,612.1 1.40 اپک گاز (0.15%) (0.03%) جهانی برنت بازار 0 طبیعی 645.13 0 بورس 0.001 2.0905 904.20 (0%) بورس (0%)

اخبار طلا و سکه

ار باشیم که اصناف به مصوبه کارگروه تنظیم بازار عمل کرده و از این پس گرانی دلار را بهانه ای برای گران کردن کاار در بازار آزاد، فعالان اقتصادی در بخش های مختلف، به دلیل ارتباط مستقیم و غیرمستقیم کسب و کارشان با دلار، خواسته و ناخواسته تغییرات قیمتی دلار را در فعالیت های اقتصادی شان اعمال کردند. همه می

تنظیم بازار عمل کرده و از این پس گرانی دلار را بهانه ای برای گران کردن کاار در بازار آزاد، فعالان اقتصادی در بخش های مختلف، به دلیل ارتباط مستقیم و غیرمستقیم کسب و کارشان با دلار، خواسته و ناخواسته تغییرات قیمتی دلار را در فعالیت های اقتصادی شان اعمال کردند. همه می دانیم که هر وقت دلار گران شد به دن

عمان دلار روپیه سنگاپور (0%) سوئد 16,310 کرون 0 139,500 0 0 دینار 0 0 (0%) کویت کرون 0 (0%) 9,820 ریال بحرین 0 پاکستان (0%) قطر (0%) روپیه (0%) نروژ دینار رون 910 141,500 203,760 110 (0%) سوریه دینار 0 0 دانمارک 6,900 14,280 7,570 0 470 ریال ریال لیر (0%) 52 (0%) 0 0 هند عراق (0%) (0%) عربستان (0%)مرجع خبر: اتحادیه طلا | منبع | ویژه ها
سالس لینکز
مطالب مرتبط
سالس لینکز | SalesLinks.Ir